FORGOT YOUR DETAILS?

Stichting Life After War

Een oorlog heeft een enorme impact, ook nadat deze is beëindigd en ‘de vrede is getekend’. Dit is een bekend gegeven, echter ook iets dat nog steeds, iedere dag kan worden ervaren.

De naeffecten van WOII zijn voor een grote groep mensen nog dagelijkse realiteit. En er volgden vele oorlogen sindsdien. Sommigen spreken van een WOIII waarin we momenteel zouden zitten gezien het enorme aantal oorlogen en conflicten dat momenteel in onze wereld speelt.  En de meeste conflicten komen in de een of andere vorm al snel dichtbij (Oekraine, Islamic State).

Oorlog blijft een actueel thema, ook voor ons. De oorlogscarrousel blijft draaien, ondanks alle verschrikkelijke gevolgen. Onze kinderen vragen ons: waarom is er oorlog tussen mensen? Hoe leven we ons leven op deze aarde. Hoe wijd verbreid is het om te leven vanuit ‘een oorlogsbewustzijn’.  Hoeveel oorlog zit er in ons dagelijks denken, voelen en handelen.

Stichting Life After War wil bijdragen aan een breder bewustzijn over wat oorlog is, wat oorlog met ons doet en over de nasleep ervan op de volgende generaties. Dit vanuit een uitgangspunt dat het niet een kwestie is van schuld en schuldigen, maar van erkenning en acceptatie van wat we met elkaar hebben gedaan en doen. En dat het zou kunnen zijn dat oorlog ‘in ons zit’ of in onze manier van leven zit.

Voor haar eerste jaar als stichting heeft Life After War de keus gemaakt om ondersteuning te bieden aan de recente film ‘L’Chaim! -To Life!’ van Elkan Spiller. Deze film behandelt het thema oorlog en de na-effecten daarvan op latere generaties op een bijzondere manier, beschouwend, observerend en tegelijkertijd bijzonder betrokken.  De film is indringend, intiem en laat tegelijkertijd ruimte zodat toeschouwers hun eigen gevoelens, ervaringen, geschiedenis kunnen (her)ontdekken.  Deze film kan dan ook uitstekend worden gebruikt als aanzet voor een gesprek over deze thema’s.

De stichting heeft voor 2015 en 2016 een aantal te ondersteunen projecten geaccepteerd waarin zowel de verdere verspreiding van genoemde film naar een breder publiek als het realiseren van aansluitende programma’s om ‘in gesprek’ te gaan over het thema oorlog, worden ondersteund.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
TOP